Onze locatie

Vestiging Delft – Zuid Holland

Hoofdlocatie: De Deltazon, The Ridge, 1e verdieping, Van Embdenstraat 750A, 2628 ZP Delft (ingang via The Ridge)

Contact

U kunt Praktijk de Deltazon ook vinden op Vind-een-Therapeut.nl

Informatie over de Wkkgz

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. De Deltazon voldoet aan deze eisen. Hier volgt kort wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt dan kunnen wij in gesprek hieromtrent en naar een oplossing zoeken. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kunt u contact opnemen en gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris die beschikbaar gesteld wordt via het NIBIG.